Nii see tõesti on! Kas siis pole metsaarmastus see, kui pensionieas mees võtab sae kätte ja langetab oma metsas maha üksnes üksikuid suuri puid, sest lageraiet ta teha ei raatsi?