Riigimetsa Majandamise Keskuse kolmas matkatee algab Matsalu rahvuspargi servalt Penijõelt ja lõpeb Peipsi-äärsel Kauksi rannal. Nagu varasemaltki, ühendab matkatee kolmas haru juba olemasolevaid RMK objekte, ent rajatakse ka uusi.