Kooli on oodatud ka gümnaasiumilõpetajad ning täiskasvanud, kes tahavad omandada uut eriala või täiendada oma teadmisi-oskusi. Metsanduslikke erialasid on Luua metsanduskoolis seitse, kuid laias laastus võib neid jagada kolmeks: metsamehed, masinamehed ja arboristid. Esiteks tulevad Luualt pea kõik need mehed ja naised, kes metsatöid korraldavad. On nende ametinimetuseks metsameister või metsur või midagi muud – töö on ikka seotud metsa majandamise ja kasvatamisega. Masinamehed on pärast õppetöö lõppu need, kes hakkavad suuri ja võimsaid metsamasinaid taltsutama. Arboristid on aga puukujundajad, inimesed, kes teavad puittaimedest kõike.