Üheks põhjuseks on kindlasti puidu vähene kättesaadavus märja ilma tõttu. Novembris ületas sademete hulk taas paljuaastast keskmist, ning arvestades väga märga oktoobrit ja septembrit, on raiuda võimalik ainult kuivades kasvukohtades. Samal ajal on püsinud või isegi kasvanud nõudlus ümarpuidu järele.

Okaspuupalkide hinnad on viimasel kuul tõusnud ainult 0,1–0,3%, aga siin peab arvestama sellega, et juba varem oli hinnatase selline, milleni palkide hinnad erametsa hinnastatistika koostamise ajal pole kunagi küündinud.
Paberipuiduturg on praegu suurepärane. Viimane kuu on rohkem kasvatanud kase- ja haavapuidu hinda, ligi 10%.
Küttepuidu kvaliteedile vastavat puitu on Eesti metsades kümneid miljoneid tihumeetreid. Kui aasta tagasi küttepuidu raiumisest metsaomanikule sisuliselt mingit tulu ei tekkinud, siis nüüd saab ta arvestada u 3–5eurose tuluga tihumeetri kohta.