Ainult lehtpuu jämesortimendi osas ei ole muutust märgata. Pärast suvist tormimurdu Lõuna-Eestis langetasid mitmed saeveskid kiiresti oma okaspuupalgi, eriti aga männipalgi, hinda. Nüüd on nad taas seda tõstnud. Kuusepalkide hinnad on möödunud kolme kuuga kasvanud kuni üks protsent. Lehtpuu jämesortimentidest on hinnamuutused eri sortimentidel erisuunalised. Paberipuiduturul hakkas positiivseid märke tulema suve keskel. Olukord küttepuiduturul pole kuuga muutunud.