Sügavat muret tuntakse pahatihti pealiskaudselt.
Eestlane eelistab olla pigem omas orjuses kui võõra võimu all.
Kas dopinguvaba on see, kes võib vabalt dopingut kasutada?
Läbipõlemise korral pole kasu, kui teed seda heleda leegiga!