Töökiusamine on levinud nii erafirmades kui ka avalikus sektoris. Kui varem tuli psühholoogidel nõustada töötajaid, kes on langenud ülemuse kiusu ohvriks, siis viimasel ajal tuleb üha enam teateid selle kohta, et ohvriks on langenud hoopis ülemus ning kiusajateks tema alluvad. Ühe drastilisema näitena toob nõustaja esile, et töökiusamine võib kanduda ka töövälisele ajale. Teada on juhtum, kus juht ning alluvad lõõgastusid üheskoos spaas. Pärast sauna- ja iluprotseduure märkas boss, et tema alluvad on kadunud koos ta riiete ja isiklike asjadega.