“Turu praost Olavi Kares on oma kirikus jutlust pidades naiste lihameelt hurjutades öelnud muuseas järgmist: “Eestist tuli siia hiljuti üks tantsijanna, kes lehtedes ilmunud piltide järgi otsustades tantsib poolalasti, näidates oma liha paljust, nagu lihapoodides näidatakse seinale riputatud seakintse. Pole ime, et niisuguse kuulsuse auks asjaomase maa saatkonnas peetakse ametlikke pidusid ja sellest võtavad osa samad ametlikud isikud, keda näeme ametlikkudel jumalateenistustel, eduskonna avamisel j.m. Mõelge ometi, nii imetletud ja kuulus tantsijanna austab Soomet oma puusade väänamisega!”.”