Arvata, et uuel aastal

tuleb eluolu muuta...

Arvata, et uuel aastal

tuleb hullematki oota...

Arvata, et uuel aastal

tuleb juhusele loota...

Arvata, et uuel aastal

tuleb jõude aega veeta...