Õpilasfirma on gümnaasiumiõpilastest koosnev mitteametlik firma, mis on moodustatud majandusõppe programmi käigus. Õpilasfirma puhul ei ole tegu ettevõtlusvormiga, vaid õppeprotsessiga. Kui õpilasfirma maksab töö eest palka, tekib õpilasfirmal samuti maksude arvestamise ja tasumise kohustus.