Nii töötajal kui tööandjal on võimalus töölepingus kokku lepitud tingimuste üle läbirääkimisi pidada. See tähendab, et ettepanekuid võib alati teha, kuid tingimusi, sealhulgas töötasu, saab muuta üksnes kokkuleppel. Töötasu vähendamisega kaasneb automaatselt ka proportsionaalselt tööaja vähendamine.