Tean, et meiesuguseid maale kolivaid inimesi on üsna palju, samas pole me kursis nõuetega. Kas on vaja koostada mingeid planeeringuid ja kuidas tuleks ehitustöid teha?
Jurist: "Tuleks omavalitsuses selgitada, et detailplaneeringu koostamise kohustus ei tulene üldplaneeringust.

 Mis puutub ehitustegevusse, siis ehitamist reguleerib ehitusseadustik koos sinna juurde kuuluvate lisadega nr 1 ja 2. EhSi § 11 lõikest 1 tuleneb põhimõte, et ehitis peab kogu oma kasutusea vältel vastama selle kasutamise nõuetele ja olemasolu vältel olema ohutu."