Nad peavad väga piskuga hakkama saama – ainsaks sissetulekuks mehe pension. Kas neil on õigus küsida toimetulekutoetust? Kas toimetulekutoetust saab küsida mees ja arvestada oma pereliikmeks ka tema juurde kolinud naise?
Jurist: "Toimetulekutoetuse taotluse võib esitada ükskõik milline täisealine perekonnaliige. Oluline on, et taotlus oleks esitatud tegeliku elukoha järgsele kohaliku omavalitsuse üksusele hiljemalt kuu 20. kuupäevaks. Samuti on tähtis, et taotlusele oleksid lisatud dokumendid, mis tõendavad kõikide perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid."