Riik oma tegevusega ei peaks tekitama oma kodanikele varalist kahju. Põhiseaduse järgi peab omanikupositsiooni vormiline või majanduslik kaotus toimuma seaduses sätestatud juhtudel ja korras, üldistes huvides, õiglase ja kohese hüvituse eest. See aga tähendaks, et samal ajal kaitseala suurendamisega tuleks kohe lahendada ka õiglase ja kohese hüvitise maksmise küsimus.