Samas suured puud minu krundil on otse selle parkimisala kõrval. Kas puude omanik on süüdi, kui tormiga mõni langev puu tekitab autoomanikule varalist kahju?
Jurist: "Omand ei pruugi alati olla õnn ning sellega kaasnevad ka kohustused. Omandist ei tohi tekkida olulisi kahjulikke mõjutusi väljaspoole ning omanik peab tagama asja korrashoiu nende kahjude vältimiseks. Vastasel juhul peab ta kahju hüvitama."