Kas ja kuidas oleks saanud naabritega arvestada juba planeerimismenetluses? Mida nüüd tagantjärele teha, kui ehitis ehk puhkemaja on juba valmis?
Jurist: "Naabrid tuleb kaasata planeeringu koostamisele, kus nad saavad esitada vastuväiteid ja ka hiljem maavanemale edasi kaevata. Isegi kui KOV on lubanud rajada puhkemaja, siis on eraomanikel õigus esitada nõudeid puhkemaja pidaja vastu tulenevalt asjaõigusseadusest, mis sätestab naabrusõigused."