Kas see on tõsi, et kui surnud õe abikaasa ja lapsed loobuvad, tulen pärijana arvesse mina kui teise ringi pärija? Jurist: "Eestis kehtib pärandi vastuvõtmise eeldus – kui pärijad kolme kuu jooksul loobunud ei ole, loetakse nad automaatselt pärandi vastu võtnuks. Niisiis, isegi kui õe abikaasa ja tema neli last notari juures “ennast üles ei anna”, siis ikkagi on nad pärijad. Kui õe abikaasa ja kõik lapsed notari juures sõnaselgelt loobuvad, läheb õigus pärimisele üle lapselastele. Ja alles siis, kui ka need kaks lapselast loobuvad, võib õigus pärandile tekkida õel."