Nüüd müüs esimene kinnistuomanik oma kinnistu maha ja uus omanik keelab läbipääsu avalikult kasutatavale teele. Puudub ka teine tee, mis võimaldaks meil tupikust välja pääseda ja suurele maanteele jõuda. Vallast ei ole me abi saanud. Kuidas seda probleemi lahendada? Kas kohalikul omavalitsusel on kohustus asja lahendamisele kaasa aidata?
Jurist: " Kui vald ei ole selle tee osas sõlminud lepingut eratee kasutamiseks avalikuks otstarbeks ja kinnistu omanik ei luba teid seda teed kasutada, tuleks pöörduda tsiviilkohtusse ning samas taotleda kohtult esmast õiguskaitset. Esmane õiguskaitse tähendab, et kohus annab loa tee kasutamiseks seni, kuni kohus teeb lõpliku otsuse ja see jõustub. Kindlasti võtab kohtumenetlus aega ning ka kulusid. Igal juhul on kohaliku omavalitsuse kohustus üldplaneeringuga lahendada tee avaliku kasutamise küsimus."