Vennalapsed müüa ei taha, nad keelduvad müügist, sest kavatsevad ise sellesse korterisse elama minna. Aga nad keelduvad mulle raha maksmast. Kas tõesti tuleb oma sugulased kohtusse kaevata? Jurist: "Kui kokku leppida ei õnnestu, on tõepoolest vaja esitada hagi kohtusse. Teie vaidlus hakkab ilmselt keerlema selle ümber, milline peaks korteri turuhind olema. Kui üks pool hindeakti vaidlustab, võib tekkida vajadus tellida kohtulikke ekspertiise, ning siis lisanduvad eksperditasud. Kuigi kohtukulud mõistetakse üldreeglina välja kaotajalt, siis vara jagamise vaidlustes on tavaline, et oma kulud jäävad kummagi poole enda kanda."