Sest ka raha kogusid nad panka peamiselt isa nimele. Öeldakse ju, et kui on maja ühisvarana, siis pool kuulub teisele abikaasale. Kas samamoodi on ka pangaarvega?