Käsitsi kirjutatud testament kehtib kuus kuud, praegu läheb juba kolmas kuu. Kas mina võin selle testamendi registreerida pärimisregistris ja kuidas seda teha? Kuidas jaguneb korterist üle jääv vara, näiteks pangaarve? Kas see läheb nii, nagu seadus ette näeb?
Jurist: "Soovitan notariaalse testamendi koduse asemele teha mitte kolme kuu pärast, vaid otsekohe. Testamendist välja jäänud vara päritakse tavaliselt seaduse järgi. Soovitatav on see siiski testamendis ka ära nimetada, et ära hoida kahtlusi ja võimalikke vaidlusi."