Seaduse alusel on represseeritul õigus tervise taastamise toetusele ja sõidusoodustusele. Varasemad kaks toetust on järgmisest aastast liidetud üheks toetuseks, mille suurus on 192 eurot aastas. Samuti ei pea represseeritud sõidusoodustuse saamiseks muudatuse alusel esitama kuludokumente. Toetuse saamiseks piisab edaspidi vaid ühekordsest taotluse esitamisest. Isikud, kes on varem tervise taastamise toetust või sõidusoodustust taotlenud, ei pea uut avaldust esitama.

Seni on tervise taastamise toetus olnud 160 eurot aastas ja sõidusoodustus 50% pileti hinnast, kuid mitte rohkem kui 32 eurot aastas.