1. juulil jõustub turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitse seaduse muudatus, mis parandab tarbijakaitset.
Pühade ja tähtpäevade seadust muudeti nii, et seadusega lisatakse riiklikuks tähtpäevaks 1. oktoober – omavalitsuspäev.