Sotsiaalmaksu soodustuse saamiseks tuleb töötukassale esitada taotlus. Vastavalt Soome seadustele püütakse maksunumbri kasutuselevõtuga saavutada olukord, kus kõik ehitusalal töötavad isikud oleksid juba enne töö alustamist kantud maksuameti registrisse.