Kui enne võisid kõik lapsed töötada kolm tundi, olenemata sellest, kas koolitöö toimus või oli vaheaeg, siis nüüd eristab töölepingu seadus selgelt, et 7–12aastased lapsed tohivad töötada kaks tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega, ning kolm tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul ainult koolivaheajal.

Suur erinevus on ka 13–14­- aastaste töötavate laste puhul ehk kas nad on parasjagu aktiivselt seotud õppetööga või mitte.
Sellegipoolest tuleb silmas pidada veel mõningaid erisusi. Näiteks ei tohi alaealine teha ületunnitööd, töötada õhtuti ja öösel. Üksnes siis, kui alaealine on täiskasvanu järelevalve all ning teeb loomingulist tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal, võib ta töötada kuni südaööni ehk kella 24ni.