Alguses arvasid mõned, et kuna kiri tuli aprilli viimasel päeval, on tegu mingi mitte just õnnestunud naljaga. Oli ju kunagi kombeks ka viimasel aprillipäeval teiste üle nalja visata. Ent nali see paraku pole.

Mitme Karula talu hoovimaa kaardilt on näha, et keskkonnatundliku püsirohumaa piirid lõikavad sisse ka nende peenramaale, hoovipealsele ja tiigile. Elanikud ise leiavad, et ebatäpsused on tulnud vigastest mullakaartidest, mida haldab maa-amet ja mis pärinevad 1970. aastatest. Ning mille PRIA nüüd oma keskkonnatundlike püsirohumaade mahamärkimisel aluseks võttis.
Nimelt – selliste keskkonnatundlike maade puhul peab kehtima kolm tingimust: need peavad asuma Natura 2000 kaitsealal, seal peab olema sajaprotsendiliselt turvasmuld ja need peavad olema liigitatud püsirohumaaks. Ning kui selline piiranguala kord juba kehtestatud, on tegu ranget kaitset vajava alaga, kus on keelatud igasugune maapinna ülesharimine, kaevamine, randaalimine.