Tõenäosus keravälku näha on äärmiselt väike. Ajakirja National Geographic andmetel on maailmas kirjeldatud umbes 10 000 arvatavat kokkupuudet keravälguga. Eesti äikesevaatlejate võrgu andmetel võib üheksa aasta jooksul laekunud keravälgujuhtumid kokku lugeda ühe käe sõrmedel, kuigi äikesevaatlusi on kokku olnud üle 15 000. Tänavu on EÄV-le teadaolevalt keravälku õnnestunud oma silmaga näha üksnes nooreL fotograafiL ja ilmavaatlejaL Kairo Kiitsakul.