Kui piimakarja vähenemine jätkub samas tempos, jääb aasta lõpuks sündimata 35 tuhat vasikat ja kümne aasta pärast pole Eestis enam ühtegi lehma.