Ühel kevadisel laupäeval, kui naistel olid peenrad rohitud ja meestel esimene muru niidetud, köetigi sauna. Vanast aidast ehitatud sauna kõrval on suurte puude all tiik, millesse karastatumad lavalt tulles hüppavad.