Õru alevik Valgamaal kogub kuulsust ühe laguneva puukuuriga. Osa sellest asub kuuriomanike Jurjevite maatükil, kuid suurem osa kuurist on naabrite Raapide pere maal, sest krundipiir on tõmmatud diagonaalis läbi ehitise.

Jurjevite pere Kullipesa kinnistult nõuab piiride ümbermõõtmist nii, et neile kuuluv puukuur oleks täielikult nende maal. Naabriteks on Raapide pere, nemad tasuvad maamaksu ka võõra kuuri aluse maa eest ega soovi mingil juhul senist krundipiiri muuta, sest siis kaoks nende käest ka jupp aiamaad.
Viimases hädas pöördus Gennadi Jurjev õiguskantsler Ülle Madise poole.

Kodaniku kirja peale palus Õiguskantsleri Kantselei selgitusi nii maa-ametilt kui Õru vallalt.
Peatunnistajaks on Papagoi