Üks esmaspäeval kohapeal käinud metsamees kinnitab, et linnamäe langil ei olnud näha ühtegi puud, mis oleks vastanud seaduses etteantud sanitaarraie nõuetele.
Samas on muinsuskaitsjad seisukohal, et mida vähem on arheoloogiamälestistel, sh linnamägedel haljastust, seda paremad on mälestise säilimistingimused.