Lootusele annab alust Riigi-metsa Majandamise Keskuse (RMK) koostatud ja äsja keskkonnaministeeriumile edastatud salu- ja laanemetsade range kaitse tagamise ettepanek. Nimelt valis RMK riigimetsast välja 35 183 hektarit laane-, salu- ja soovikumetsatüübiga alasid, millele võiks lisaks olemasolevatele moodustada kaitseala või karmistada praegust kaitsekorda. Kogu suurejooneline looduskaitseplaan tähendab 72 uue sihtkaitsevööndi (SKV) moodustamist, neist kõige suurem Marjakingu SKV üle 4000 hektariga.