Vene väljaanne uuris Varelt, keda lugejaile tutvustatakse kui suurettevõtjat ja eksperti, kuidas on Eesti majandus suutnud kohaneda Venemaa-vastaste sanktsioonidega ja sealtpoolt kehtestatud vastuembargoga.Vare sõnul on Venemaa vastuaktsioonid kehtestatud ühepoolselt. “Valdkondades, mis üldse ei omanud puutumust sfääriga, mis oli sanktsioonide objektiks teiselt poolt.”

Lisaks ei olnud Vare hinnangul tegu mitte poliitilise žestiga, vaid katsega kasutada hetkeolukorda ära selleks, et Venemaa majandussektoreid üles upitada.
Vaid üheksa ELi riigi põllumajanduseksport Venemaale on langenud veel rohkem kui Eestil, võrrelduna viimase sanktsioonide-eelse aastaga.
Eesti asub selles kõnekas 28 riigi ekspordilanguse tabelis kümnendal kohal.