Neile, kes pole šaakalite käekäiku väga täpselt jälginud, tuleb ehk üllatusena, et tulnukas ei olegi meil enam võõrliik. Pärast seda, kui leidis kinnitust, et loomad on levinud siia looduslikult ning keegi pole neid kogemata või meelega siin vabadusse lasknud, sai šaakalist eelmisel aastal ametlikult jahiuluk.
Šaakaleid on nähtud Tartu­maal, Saaremaal, Viljandi­maal. Üks loom kütiti Vormsil, üks Ida-Virumaal Kiviõli lähedal, üks jäi Tallinna lähistel auto alla ja üks šaakal kütiti Piirissaarel, kus jahi ajal nähti kokku kolme looma. Saarel kütitud šaakali kõht oli täis pilliroojuurikaid.
DNA-analüüsiga on tuvastatud, et Eestis kütitud šaakalid pärinevad Kaukaasiast. Leedu šaakalid on tulnud aga Kagu-Euroopast Balkanilt ning Ukrainas on need juba segunenud. Miks loomad on liikuma asunud ja oma alasid jõudsalt laiendavad, sellele täpset vastust pole, kuid Baltimaad pole nende ainus sihtkoht, šaakaleid on praeguseks ka juba nii Saksamaal, Šveitsis kui Taanis.