Siseministeerium esitas valitsusele eelnõu, millega muudetakse perekonnaseisutoimingute seadust ja sellega seonduvaid teisi seadusi.

Olulisemad muudatused puudutavad sünni ja surma registreerimist ning rahvusvahelise kaitse saanud isikute andmete rahvastikuregistrisse kandmist.

Alates 2018. aasta 1. juulist ei pea surma registreerimiseks enam perekonnaseisuasutusse minema, sest surmaandmed kantakse rahvastikuregistrisse automaatselt, kui tervishoiuteenuse osutaja on koostanud surmateatise.