Vene suured sõjaväeõppused Zapad toimuvad iga nelja aasta tagant. Eelmised olid 2013, enne seda 2009. aastal, kuid sarnaseid manöövreid tegi juba Nõukogude Liit 1980ndail ühes toonaste Varssavi pakti riikidega.

Tänavu on teatatud 13 000 osavõtjast, kuid Washington Post kirjutas viitega USA militaarallikatele, et tegelikult võib oodata pigem 70 000–100 000 osavõtjaga manöövreid.

“Õppuste mastaap tuleb grandioosne,” ütles Novaja Gazeta militaarekspert Pavel Felgenhauer Deutsche Welle usutluses. Õppused toimuvad nii Lääne-Venemaa mandriosas, Valgevenes kui ka Venemaa Kaliningradi oblastis – Balti riikide ja Poola lähipiirkonnas.
Lääneriikidelt mingit otsest vastust Zapadi manöövritele oodata ei ole, ent nii Eesti kui ka liitlased jälgivad toimuvat suure tähelepanuga. Võimalust Patrioti õhukaitsesüsteemi ajutiseks toomiseks Balti riikidesse on korduvalt küsitud, kuid avalikut mingeid otsuseid pole tehtud. Eesti teabeameti avalik julgeolekuülevaade leiab, et “Venemaa otsese sõjalise ründe oht NATO liikmesriikidele 2017. aastal on madal”.

Rootsis toimuvad sügisel samuti üle pika aja suuremad sõjaväeõppused, kuid neid ei ole ajastatud Zapadi vastumeetmena.