· Vajatakse tuhandeid uusi müüjaid

· Tasuks nigel palk ja valutavad jalad

· Muudatused puudutavad iga ostjat