31. jaanuar 2019
Valimistel aitab metsa poole hoidvat parteid leida valimiskompass
• Enampakkumine kergitab raieõiguse hinda
• Mikk Link: enamiku metsaomanike maa on välja ostetud juba enne nõukogude aega
• Üksmeelt on võimatu saavutada, ainult kompromissi
< / >