Ei see mees ega enamik teisi jahimehi arva, et hundid tuleks Eestist viimseni hävitada, küll aga on neil villand tundest, et nende juttu ei kuulata ega hinnata ning küttimismahud määratakse neile arusaamatul moel. Hundi arvukuse üle vaieldes on jahimehed vastakuti ametnikega, kes korraldavad seiret ning otsustavad küttimise hulga üle. Lisaks vaidlevad nad kirglikult omavahel, kusjuures kirjeldused, millega hundirikkamate kohtade inimesed teisi kostitavad, vääriks lavale toomist – nõnda värvikad ja emotsionaalsed on need. Ent nii ametnikud kui jahimehed (ilmselt ka hundid) jõuavad lõpuks hoopis kolmanda osapooleni. Need oleme suuremalt jaolt meie teiega.