Lõplikku vastust praegu veel muidugi ei ole. See on aga ilmne, et kui Suurbritannia euroliidust lahkub, siis senises vormis ta enam ELi eelarves ei osale. Aga et ta ei jätka osalust üldse, on kindlasti vara väita. Kõigepealt ootab ees kaheaastane läbirääkimiste periood, kus Ühendkuningriik osaleb kui ELi liige koos kõigi tulenevate kohustustega.