"Põhikooli lõpetamisel peaks laste hindamiseks mingi suurem tasemetöö olema."
"Kohustusliku kirjanduse nimistus peaks olema Eesti kirjanike looming."
"Tore oleks, kui lisatööde eest ka lisasissetulekut saaks – eriti kui töö toimub nädalavahetustel."