Pöide elab lootuses, et Riigikohus tühistab 5000 elaniku piirmäära ja vallad saavad jätkata Ida-Saare ühisvalla moodustamisega. Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu projekt näeb küll saare suuruselt teisele keskusele – Orissaarele – kümmekonna ametnikuga teenuspunkti, aga see ei pruugi päästa piirkonda edasisest hääbumisest. Kogu maakonda hõlmavast omavalitsusest ei ole Saaremaa puhul nagunii juttu, sest väike Muhu ja veel väiksem Ruhnu jäävad omaette.