Teine oluline teave rahvastikuteema kohta tuleneb Anneli Kähriku ja Tiit Tammaru analüüsi tulemusest, mille kohaselt Soome eestlaskond omab veel suurt tagasirände potentsiaali. Soomes on üle 50 000 eestlase, neist suur osa oskustöölisi. Tõenäoliselt ongi rändes Soomega toimumas pööre Eesti kasuks