Tuleb ette, et kohalikud omavalitsused ja riigiasutused hangivad/ostavad teadmatusest lapstööjõuga või keskkonnakahjulikult toodetud kaupu.

Asja teeb mu meelest segaseks tõsiasi, et kui individuaalne vastutuskultuur püsib juba aastaid tükatine – mõnel on seda rohkem, mõnel vähem –, siis poliitiline vastutuskultuur on, võiks öelda, peaaegu olematu.