Kui kaks tundlikuma hingelaadiga eestlast kokku said, küsisid nad ikka: kas Doris Karevat oled lugenud?

Õigupoolest olen ma siin ebatäpne. Muidugi ei küsitud niiviisi. Oli ju aeg, kus tundus rohkem kui loomulik, et olime Teie värssidest sõnumeid lugenud, need hingest läbi lasknud ja kusagile käepärasesse kohta setitanud, et oleks sedamaid võtta, kui tarvis läheb.