Mõnel aastal tundub juba nimetatud kuu esimestel päevadel, et suve nukker lõpp on käes, teistel jätkub kuuma veel sügisessegi. On aegu, kus kohati lõikuskuul ei saanud lõigata (vihm!), paiguti aga polnud midagi lõigata (põud!).

Nii nagu juulid pole õed, nii pole ka augustid vennad.