Kuus aastat tagasi mõtles Lõuna-Lätis Krasti külas tegutsev noor lihaveisekasvataja Kaspars Adams, et prooviks korraldada välismaal nähtute sarnaselt lihaveiste oksjoni oma talus. Läti oksjoni on lisaks Läti oma talumeestele üles leidnud ka välismaised kokkuostjad. “Meie eesmärk on luua avatud ja aus loomade müügi süsteem ning tagada õiglasem ostu ja müügi protsess,” selgitas Kaspars Adams. “Oksjonimaja ülesanne on tagada, et tulu, mis lihaveisekasvataja oma looma eest saab, oleks suurem kui müügil talust kohapeal.” Ka Eestis on räägitud oma oksjonikeskusest, mis võiks tegutseda näiteks Kaunissaares vastvalminud ETKÜ kogumiskeskuse juures. Samas – kui alghinnad ongi nii madalad, nagu need Lätis seekord olid, siis tundub, et laudast lauta käivate türklastega saab praegu tulusamat äri ajada. Sedasama on muide kinnitanud ka need Läti lihaveisekasvatajad, kes oksjoni pakutud võimalust oma loomade müügiks ei kasuta.