Maamajanduse mitmekesistamise meetme eesmärk oli maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine. Meetmest maksti aastatel 2007–2013 toetusi 63,4 miljonit eurot ning selle abil tehti investeeringuid 132 mln euro väärtuses. Maapiirkonna majandustegevus oli ühekülgne eriti Eesti äärealadel. Linnades on tegevusalade mitmekesisus maapiirkonna näitajaga võrreldes ligi poole suurem. See raskendab maal sobiva töökoha leidmist, avaldades omakorda mõju tööhõivele.