Digitaliseerimise all mõeldakse andmete ja tehnoloogiate omavahelist liidestamist. Eesmärk on saada efektiivseid töövahendeid, mis aitavad säästa tööjõudu ja aega, saavutada kõrgemat tootlikkust, vältida dubleerivaid tegevusi ning eksimusi.