Suurte saakidega veetakse mullast ära ka suur hulk vajalikke toitaineid.

Mullaga seotu oli arutluse all ka arvamusfestivalil, kus põllumehed, teadlased, praktikud, keskkonnakaitsjad ja poliitikakujundajad väitlesid teemal “Laastav või taastav põllumajandus”.